قیمت پکیج ها

 
پکیج های مقرون به صرفهنواحی داخل پکیج

هزینه یک جلسه بانوان

هزینه یک جلسه آقایان

پکیج کل بدن (total body)

کل دست + کل پا + کل بیکینی و خط باسن + دو زیر بغل+ کل شکم + کل سینه +‌ کل کمر + باسن + گردن
هدیه : کل صورت + انگشتان دست و پا
۶۳۸۷۷۲

پکیج طلایی پلاس

کل دست + کل پا + کل بیکینی و خط باسن + دو زیر بغل+ (کمر یا شکم یا باسن بسته به انتخاب شما)
هدیه : کل صورت + انگشتان دست و پا
۴۶۲
۴۹۲

پکیج طلایی

کل دست + کل پا + کل بیکینی و خط باسن + دو زیر بغل
هدیه : کل صورت + انگشتان دست و پا
۳۸۹۴۶۸

پکیج نقره ای

دو ساعد + دو ساق + بیکینی و خط باسن + زیربغل
هدیه : کل صورت + انگشتان دست و پا
۲۷۱۳۷۱

پکیج برنزی

بیکینی و خط باسن + دو زیربغل
هدیه : کل صورت + انگشتان دست و پا
۱۰۹۱۴۵

قیمت نواحی لیزر

 
ناحیه

 بانوان

آقایان

کل صورت

۷۰ ۹۰

پیشانی

۲۵ ۳۷

خط ریش

۳۰ ۴۸

پشت لب

۲۳ ۳۶

چانه

۲۳ ۳۶

گوش ها

۳۰ ۵۲

کل گردن

۵۸ ۷۰

دور سینه

۳۲ ۵۰

دو زیربغل

۶۸ ۹۸

دو دست کامل

۱۴۳ ۱۶۳

دو بازو (با هدیه انگشتان دست)

۷۰ ۱۱۵

دو ساعد (با هدیه انگشتان دست)

۸۴ ۱۱۴

بیکینی و خط باسن

۹۰ ۱۳۰

شکم (نیم تنه جلو)

۱۰۲ ۱۵۴

کمر (نیم تنه عقب)

۱۰۷ ۱۵۸

خط ناف

۲۴ ۳۸

خط بیکینی

۵۸ ۸۰

باسن

۱۰۶ ۱۶۰

کل دوپا (با هدیه انگشتان پا)

۲۲۰ ۳۲۰

دو ساق پا (با هدیه انگشتان پا)

۱۳۳ ۱۷۸

دو ران پا (با هدیه انگشتان پا)

۱۲۰ ۱۸۸